Skip to main content
  1. Documentation/

Draw.io - Image too big

1 min
Table of Contents

Draw.io - Image too big #

Bij het importeren van een image in draw.io kan het zijn dat de melding “Error - image too big” tevoorschijn komt.

Deze is op de volgende manier op te lossen:

  • Start Draw.io
  • Klik op “Extras”
  • Klik op “Configuration”
  • Plak de volgende regel code “{ “maxImageSize”: “9000”, “maxImageBytes”: “9000000” }”
  • Klik op “Apply”
  • Je kan nu grotere images importeren

Bron